NNC 2016: Barnfetma – trender i de nordiska länderna

Publicerat i: 
Publicerat 2016-06-20
Referat Nordiska Nutritionskonferensen 2016 (NNC 2016)

Viktkurvan hos Nordens yngre befolkning verkar har planat ut – men speglar siffrorna verkligheten eller finns det andra faktorer som påverkar statistiken?

Berit L. Heitmann vid Frederiksbergs och Bispebjergs Universitetssjukhus i Danmark redovisade trender i viktutveckling hos unga i Norden.

Fetma har under lång tid ökat över hela världen, både hos vuxna och hos barn. I västvärlden ser man nu att utvecklingen planat ut, och bland barn minskar andelen med fetma. Trots detta är barnfetma ett betydande folkhälsoproblem, dels på grund av höga kostnader, dels eftersom det finns en tendens att barnfetma främst drabbar socioekonomiskt utsatta grupper. Barnfetma är kopplat till låg utbildning hos föräldrarna och fortsätter öka i vissa grupper. Detta medför att de socioekonomiska skillnaderna tenderar att öka – även i de nordiska länderna, trots jämlikhet i samhället och ett relativt välstånd.

Den genomsnittliga vikten och utvecklingen i BMI verkar nu ha stabiliserats, i Norden och i övriga västvärlden, men samma trend ses inte vad gäller midjemått, som i genomsnittsbefolkningen fortfarande tenderar att öka.

Icke representativ data?

Många faktorer kan bidra till att förklara att man ser en platå i viktutvecklingen i befolkningen, till exempel litet underlag och stort bortfall i studierna, användning av rapporterade data snarare än uppmätta data, slumpmässiga variationer, urbanisering, eller att urvalet i grupperna inte ger en representativ bild av befolkningen.

Fler faktorer som påverkar studieresultaten behöver lyftas fram, menar Heitmann. Personer med sämre hälsa och högre vikt väljer att inte komma till hälsoundersökningar och justerar sin vikt när de självrapporterar – detta bidrar till att det statistiska underlaget inte blir representativt. Självrapporterade data ligger till grund för statistik om fetma i befolkningen. Enligt en kartläggning i Danmark är resultaten vid enkätundersökningar att 12 procent har fetma, vid hälsoundersökningar är det 18 procent, och om man justerar för felkällor har hela 25 procent av befolkningen fetma.

// Kajsa Asp Jonson

Abstracts, publicerade online i tidskriften Food & Nutrition Research

Denna föreläsning är Program no. 117.

banner