Om oss

Syfte

Nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

 • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
 • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
 • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor

Nutritionsfakta.se är kunskapskanalen för

 • ”vidareinformatörer”, t ex personal inom hälso-, sjuk- och tandvård, kostekonomer och hem-/konsumentkunskapslärare
 • anställda vid företag som är verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet
 • forskare och studenter, inom angränsande områden.

Journalister, lärare, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter är andra viktiga grupper som vi hoppas tilltalas av nutritionsfakta.se, och som vi på sikt avser att rikta oss mer direkt till.

Organisation och finansiering

Nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drevs under tre år av SNF Swedish Nutrition Foundation. Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. Numera drivs verksamheten av Örebro universitet holding AB.

Redaktörer

 • Cecilia Nälsén, chefredaktör, Örebro universitet
 • Torbjörn Karlgren, projektledare, Örebro universitet

Övriga medarbetare

 • Maria Elisson, projektkommunikatör, Örebro universitet
 • Kajsa Asp Jonson, skribent, Mersmak kommunikation/Kajsa Asp Kommunikation AB

Redaktionsråd

Tillsättning av redaktionsråd pågår.

Referensgrupp

Tillsättning av referensgrupp pågår.

Innehåll

Nutritionsfakta.se publicerar forskningsinformation inom nutritionsområdet, i form av

 • fördjupningsartiklar som belyser aktuellt kunskapsläge
 • kommentarer till vetenskapliga studier
 • referat av vetenskapliga konferenser/rapporter
 • debattartiklar och krönikor, som utgör vetenskapligt baserade bidrag till diskussionen om mat och hälsa

Nutritionsfakta.se publicerar material på svenska, danska och norska.

Nutritionsfakta.se publicerar inte vetenskapliga originalstudier.

Avgränsning och prioritering av områden

Nutritionsfakta.se har som långsiktig ambition att vara så heltäckande som möjligt inom det breda området nutrition.

Nutritionsfakta.se kommer i första hand att utvecklas genom kompletterande material inom de befintliga kategorierna, och med fokus på ämnen och frågeställningar som ligger inom SNF:s kompetensområde.

Riktlinjer

Nutritionsfakta.se informerar om och diskuterar betydelsen av forskningsrön mot bakgrund av det vetenskapliga kunskapsläget, som det uttrycks i till exempel de nordiska näringsrekommendationerna, rekommendationer från WHO och vetenskapliga rapporter från officiella organ (till exempel European Food Safety Authority, Efsa).

Nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Fördjupningsartiklar ska hållas objektiva och nya rön ska presenteras så att läsaren förstår hur de förhåller sig till tidigare kunskaper inom området och till officiella kostrekommendationer, när så är relevant. I frågor där det föreligger en känd vetenskaplig diskussion om hur det vetenskapliga underlaget ska tolkas, ska detta framgå.

Författare har möjlighet att framföra sin personliga vetenskapliga tolkning i form av debattartiklar eller krönikor.

Vetenskapliga tolkningar som uttrycks på nutritionsfakta.se speglar inte nödvändigtvis SNF Swedish Nutrition Foundations, redaktionens eller redaktionsrådets tolkningar.

Skribenter

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Skribenter som vill bidra till innehållet på nutritionsfakta.se är välkomna att kontakta redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Om du vill komma i kontakt med någon författare på nutritionsfakta.se är du välkommen att höra av dig till redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Koppling till tidskriften Nordisk Nutrition

Artiklar från tidskriften Nordisk Nutrition har tidigare utgjort en viktig bas för nutritionsfakta.se. Under 2019-2020 är det dock uppehåll i utgivningen av Nordisk Nutrition. Artiklar som tidigare publicerats i Nordisk Nutrition publicerades på nutritionsfakta.se antingen i sin helhet eller i form av en populärvetenskaplig sammanfattning. Vid behov har redaktionella ändringar gjorts för att anpassa originalartikeln till publiceringsformatet.

Läs gärna mer på tidskriftens hemsida www.nordisknutrition.se

 

 

Dela detta:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen