Vilka regler gäller för att en tillsats ska få användas?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-20

För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste den först utvärderas av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, och därefter godkännas av EU-kommissionen.

För att en tillsats ska godkännas måste följande krav vara uppfyllda:
• Tillsatsen ska vara säker, det vill säga inte utgöra någon hälsorisk.
• Det måste finnas ett tekniskt behov för användningen av tillsatsen.
• Användningen av tillsatsen får inte vilseleda konsumenten.
• Tillsatsen måste ha fördelar för konsumenten.

För att anses ha fördelar för konsumenten måste tillsatsen uppfylla ett eller flera av följande syften:
• Bevara den nutritionella kvaliteten av livsmedlet.
• Vara en nödvändig ingrediens eller substans i livsmedel som tillverkas för konsumenter med särskilda behov.
• Förbättra hållbarheten av livsmedlet eller egenskaper som smak, lukt, utseende och munkänsla/konsistens, förutsatt att konsumenten inte vilseleds.
• Underlätta tillverkning, packning, transport och lagring av livsmedlet, förutsatt att tillsatsen inte används för att maskera dåliga råvaror eller kompensera för ohygienisk hantering.

En tillsats godkänns aldrig för generell användning, utan måste godkännas för varje livsmedelskategori eller i ett enskilt livsmedel.

Alla godkända tillsatser får ett identifikationsnummer, ett E-nummer, som således är en garanti för att tillsatsen har granskats, att den uppfyller kraven och inte utgör en hälsorisk vid användning i livsmedel, utifrån dagens kunskap och i de mängder som är lagstadgat. Mat och dryck som säljs i Sverige och övriga EU får enbart innehålla tillsatser som har ett e-nummer.

Läs mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida >>

Dela detta: