Varför används tillsatser i livsmedel?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-21

Olika former av tillsatser och andra ingredienser har använts i århundranden i livsmedel för att ge ökad hållbarhet, förhindra uppkomst och tillväxt av hälsofarliga mikroorganismer eller ge livsmedlet en viss önskvärd egenskap, avseende till exempel hållbarhet, smak, färg och konsistens.

Användningen av tillsatser är med andra ord inget nytt påfund. Däremot har livsmedelsproduktionen idag till stor del förflyttats från hemmet till industrier, vilket ändrat förutsättningarna för och kraven på livsmedlen. För att ett livsmedel ska vara säkert att äta måste det inte bara tillagas på ett säkert sätt, utan också klara av transport och lagring hos både grossist och handel. För att vara attraktivt för konsumenten måste det också behålla sin kvalitet. För att uppfylla alla dessa krav är behovet av tillsatser inom livsmedelsindustrin i vissa fall större än när vi lagar mat hemma. Tillsatser kan också behövas för att bibehålla livsmedlets egenskaper när innehållet av någon ingrediens minskas. Det gäller till exempel i lättprodukter, med reducerad mängd fett, socker eller salt.

Läs mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida >>

Dela detta: