Vad betyder E-nummer?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-20

Alla godkända tillsatser får ett identifikationsnummer, ett E-nummer, som är det system som används inom hela EU. E-numret är alltså en garanti för att tillsatsen har granskats och inte utgör en hälsorisk vid användning i livsmedel i de mängder som är lagstadgat. E-nummer används inte för andra ingredienser än tillsatser.

Innan ett ämne får användas som tillsats i livsmedel genomgår det en noggrann riskvärdering av experter och myndigheter, och måste därefter godkännas av EU-kommissionen. Riskvärderingen görs för att säkerställa att intaget av tillsatsen inte innebär någon hälsorisk. Tillsatser godkänns också endast under förutsättning att det finns ett tekniskt behov eller ger fördelar för konsumenten.

För att en tillsats ska godkännas måste följande vara uppfyllt:
• Tillsatsen ska vara säker, det vill säga inte utgöra någon hälsorisk.
• Det måste finnas ett tekniskt behov för användningen av tillsatsen.
• Användningen av tillsatsen får inte vilseleda konsumenten.
• Tillsatsen måste ha fördelar för konsumenten.

Läs mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida >>

Dela detta: