Vad är syftet med nutritionsfakta.se?

Publicerat i: 

Publicerat 2016-06-03

nutritionsfakta.se vill bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet,
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang, och
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor.

 

Dela detta: