Ökar tillsatser med fosfor risken för hjärt- och kärlsjukdomar?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-21

Fosfor är ett mineral som har många viktiga funktioner i kroppen. Det behövs vid bildning av skelett och tänder och har även en mycket viktig funktion i kroppens syra-bas balans. Ett överdrivet intag av fosfor kan dock skada njurarna och påverka skelettet så att kalcium läcker ut och leder till problem med blodcirkulationen. Epidemiologiska studier har också visat att höga serumnivåer av fosfat ökar risken för hjärt-/kärlsjukdom hos njursjuka. På senare tid har detta samband även observerats hos friska. I en stor observationsstudie på över 9000 personer såg forskarna samband mellan ett högt intag av fosfor från just livsmedelstillsatser och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studiens design säger dock inget om orsak och verkan och det behövs fler studier på området för att förstå vilken effekt fosfat har på vår hälsa, både organiskt och oorganiskt bundet.

Det rekommenderade dagliga intaget för vuxna (över 20 år) ligger på 600 mg fosfor /dag. Enligt Riksmaten 2010-2011 är det genomsnittliga intaget av fosfor hos vuxna i den svenska befolkningen cirka 1300 mg/dag, vilket är cirka dubbelt så mycket än vad som rekommenderas. Intaget ligger dock långt under den övre nivå som är säker (”upper safe level”, UL) på 3000 mg/dag.

Huruvida fosforinnehållande tillsatser utgör ett hälsoproblem, inom ramen för de mängder som tillåts, är en fråga som för närvarande är under utredning av Efsa. Utredningen sker som en del av den omprövning av alla sedan tidigare godkända tillsatser, som Efsa gör på uppdrag av EU-kommissionen. För fosforinnehållande tillsatser ska omprövningen vara slutförd innan 31 december 2018.

Källa: ”Tillsatser i livsmedel – fakta och aktuellt kunskapsläge avseende omdiskuterade hälsoaspekter” – rapport sammanställd av SNF Swedish Nutrition, 2015. (sid 23).

Dela detta: