Hur ska livsmedel med tillsatser märkas?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-20

Allmänna regler för märkning av livsmedel ges av EU:s så kallade informationsförordning – förordning (EU) 169/2011. För vissa tillsatser finns ytterligare, mer specifika, krav på märkning av de livsmedel som innehåller den aktuella tillsatsen. Dessa specifika krav framgår av tillsatsförordningen – förordning (EG) nr 1333/2008.

Enligt informationsförordningen ska alla ingredienser deklareras på färdigförpackade livsmedel, alltså även tillsatser. Ingredienser deklareras i fallande ordning efter vikt/mängd, där den ingrediens det finns mest av står först och den det finns minst av står sist. Eftersom tillsatser vanligen används i små mängder i livsmedel hamnar de oftast i slutet av ingrediensförteckningen.

Livsmedelstillsatser ska i ingrediensförteckningen anges med sitt funktionsnamn, följt av antingen E-nummer eller vedertagen benämning. När man exempelvis tillsätter citronsyra kan man välja om man vill deklarera detta som ”antioxidationsmedel (E 330)” eller ”antioxidationsmedel (citronsyra)”. Funktionsnamnet talar om vilken teknisk funktion tillsatsen har.

Tillsatser delas upp i 24 olika funktionsgrupper:
• Antioxidationsmedel
• Bakpulver
• Emulgeringsmedel
• Fuktighetsbevarande medel
• Fyllnadsmedel
• Färgämnen
• Förtjockningsmedel
• Geleringsmedel
• Klumpförebyggande medel
• Komplexbildare
• Konsistensmedel
• Konserveringsmedel
• Modifierad stärkelse
• Mjölbehandlingsmedel
• Skumbildande medel
• Skumdämpningsmedel
• Smakfärstärkare
• Smältsalter
• Stabiliseringsmedel
• Surhetsreglerande medel
• Syror
• Sötningsmedel
• Ytbehandlingsmedel

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om
Märkning av livsmedel >>
Tillsatser >>

Dela detta: