Allergisk av citronsyra?

Publicerat i: 

Publicerat 2018-03-21

Vissa konsumenter vittnar om allergiska symtom efter intag av livsmedel innehållande tillsatt citronsyra (E 330), utan att uppleva samma symtom efter intag av naturligt förekommande citronsyra i frukt och grönsaker.

Citronsyra som tillsats (E 330) kan framställas från frukter som är naturligt rika på citronsyra, till exempel citron- eller ananasjuice. Citronsyra kan också framställas genom jäsning av kolhydrater med hjälp av svartmögel, Aspergillus niger. En förklaring som föreslås till de upplevda allergiska symtomen, är att denna typ av citronsyra innehåller toxiner från mögelsvamparna.

För framställning av citronsyra är det dock endast tillåtet att använda sådana stammar av Aspergillus niger som inte producerar toxiner, vilket regleras av förordning (EU) nr 231/2012. Det saknas med andra ord grund för antaganden om att tillsatt citronsyra orsakar allergi på grund av medföljande toxiner. Det finns inte heller vetenskapliga studier som visat på att konsumerat mögeltoxin kan ge upphov till allergiska symtom.

En annan teoretisk möjlighet till de upplevda symtomen efter intag av tillsatt citronsyra är att slutprodukten är kontaminerad med rester från själva mögelsvampen, som skulle kunna ge upphov till allergiska reaktioner. Det är dock inte sannolikt att en sådan kontamination är vanligt förekommande. Efter fermenteringssteget följer, efter avdödning av mögelsvampen, ett antal reningssteg och slutprodukten kontrolleras för spår av Aspergillus niger-sporer. Det saknas analyser eller vetenskapliga studier där man påvisat förekomst av mögelrester i citronsyra. Man kan inte heller vara allergisk mot citronsyra i sig. Vid allergi reagerar man på ett protein, och citronsyra är inget protein.

En möjlig, alternativ förklaring är att de symtom som vissa kopplar till citronsyra orsakas av någon annan faktor eller intag av andra ämnen i maten, som sammanfaller med intag av citronsyra. I sammanhanget kan det också vara värt att beakta att det finns många andra exempel på när mögelsvampar används vid livsmedelsframställning, till exempel vissa typer av ostar och salamikorvar.

Citronsyra bildas naturligt i kroppen och utgör en viktig substans i cellernas energisyntes. Citronsyra finns också naturligt i flertalet frukter och grönsaker. Som tillsats tillhör citronsyra (E 330) funktionsgruppen antioxidanter och konserveringsmedel.

Källa: ”Tillsatser i livsmedel – fakta och aktuellt kunskapsläge avseende omdiskuterade hälsoaspekter” – rapport sammanställd av SNF Swedish Nutrition, 2015. (sid 13)

Dela detta: