Vem står bakom nutritionsfakta.se?

nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drevs under tre år av SNF Swedish Nutrition Foundation (www.snf.ideon.se). Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. Numera drivs verksamheten av Örebro universitet holding AB.

nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

 

Vad är syftet med nutritionsfakta.se?

nutritionsfakta.se vill bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet,
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang, och
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor.

 

Till vem riktar sig nutritionsfakta.se?

nutritionsfakta.se riktar sig i första hand till vidareinformatörer, t ex dietister, personal inom hälso-, sjuk- och tandvård, forskare, inom angränsande områden och anställda vid företag som är verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet.

Journalister, lärare, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter är andra viktiga grupper som vi hoppas tilltalas av nutritionsfakta.se, och som vi på sikt avser att rikta oss mer direkt till.

Vem skriver på nutritionsfakta.se?

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Skribenter som vill bidra till innehållet på nutritionsfakta.se är välkomna att kontakta redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Om du vill komma i kontakt med någon författare på nutritionsfakta.se är du välkommen att höra av dig till redaktionen, så förmedlar vi kontakten; info@nutritionsfakta.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen