Visa tagg: matreklam

Utomhusreklam för mat motarbetar hälsosamt ätande

Majoriteten av reklambudskapen för mat är inte samstämmiga med näringsrekommen­dationerna utan motarbetar hälsosamt ätande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen