FAQ

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor, avseende nutritionsfakta.se eller nutritionsfrågor. Biblioteket med frågor och svar kommer att byggas ut efter hand, bland annat baserat på frågor som inkommer till redaktionen.

Här finns frågor och svar om nutritionsfakta.se, socker, palmolja och tillsatser. Frågorna och svaren gällande palmolja och socker utformades som en del av ett socker- respektive palmoljeprojekt som SNF genomförde under 2014. Frågor och svar angående tillsatser baseras på SNF:s tillsatsrapport som sammanställdes 2015, med beaktande av nyare rapporter från Efsa (t o m februari 2018).

Om du har förslag på en fråga som du skulle önska besvaras här är du välkommen att kontakta redaktionen: info@nutritionsfakta.se

 

nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se riktar sig i första hand till vidareinformatörer, t ex dietister, personal inom hälso-, sjuk- och tandvård, forskare, inom angränsande områden och anställda vid företag som är verksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet.

Journalister, lärare, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter är andra viktiga grupper som vi hoppas tilltalas av nutritionsfakta.se, och som vi på sikt avser att rikta oss mer direkt till.

Dela detta:
Kategorier: nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se vill bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet,
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang, och
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor.

 

Dela detta:
Kategorier: nutritionsfakta.se

Materialet skrivs huvudsakligen av forskare och vetenskapligt sakkunniga inom nutritionsområdet eller av redaktionella medarbetare med vetenskaplig kompetens inom nutritionsområdet.

Skribenter som vill bidra till innehållet på nutritionsfakta.se är välkomna att kontakta redaktionen; info@nutritionsfakta.se

Om du vill komma i kontakt med någon författare på nutritionsfakta.se är du välkommen att höra av dig till redaktionen, så förmedlar vi kontakten; info@nutritionsfakta.se

 

Dela detta:
Kategorier: nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drevs under tre år av SNF Swedish Nutrition Foundation (www.snf.ideon.se). Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. Numera drivs verksamheten av Örebro universitet holding AB.

nutritionsfakta.se är partsneutral i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

 

Dela detta:
Kategorier: nutritionsfakta.se

Load More

 

 

Dela detta:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen