Nutritionsfakta lanserar rapport om processade livsmedel

Publicerat i: 
Publicerat 2023-05-25

Den 25 maj lanserade Nutritionsfakta rapporten Processade livsmedel i samband med ett seminarium vid Örebro universitet. 

Rapporten  är skriven av forskare i livsmedelsvetenskap och nutrition vid flera svenska lärosäten. Syftet med rapporten är att sammanställa fakta om processning med fokus på livsmedelsprocesser, klassificeringssystem, hälsoeffekter och processnings påverkan på näringsvärde och biotillgänglighet. En av slutsatserna i rapporten är att metodiken för att klassificera så kallade ”ultraprocessade” livsmedel inte är tillräckligt utvecklad och kvalitetssäkrad för att användas.

Här laddar du ner rapporten: Rapport Processade livsmedel 25 maj 2023 
banner