Kraftig ökning av vikt hos 4-åringar under pandemin visar ny studie

Publicerat i: 
Publicerat 2023-03-17

Notis

Övervikt och obesitas ökade bland 4-åringar under covid-19-pandemins första år 2020. Det visar resultatet av en omfattande nationell studie av forskare vid Uppsala universitet som nyligen publicerats.

>>text: Cecilia Nälsén, PhD Nutrition, nutritionsfakta.se

 

I studien deltog 200 000 4-åringar från 18 av Sveriges 21 regioner. Barnhälsovården mätte vikt och längd i samband med 4-årsbesöket 2018 och 2020. Resultaten visade att förekomsten av övervikt och obesitas var högre under pandemins första år 2020 jämfört med 2018. Andelen med övervikt och obesitas av 4-åringarna var 11,4 procent 2018 och ökade till 13,3 procent 2020. Liknande resultat har man också sett i studier från andra länder.

Ökningen från 2018 till 2020 var särskilt stor för obesitas, 32 procent, medan ökningen för övervikt var 13 procent. Fler flickor än pojkar hade övervikt eller obesitas 2018 men ökningen från 2018 till 2020 var större bland pojkarna – 21 procent – än bland flickorna – 14 procent.

Skillnad mellan regionerna

Viktökningen varierade i regionerna, men i 13 av 18 regioner sågs en ökning av övervikt och obesitas. Orsakerna till att resultaten skiljer sig i olika delar av Sverige – och mellan flickor och pojkar – är oklara.

Forskarna konstaterar att ökningen av övervikt och obesitas bland barn kräver snabba generella och riktade insatser inom både vård och i hela samhället.

 

 

banner