Samband behöver inte betyda orsak

Publicerat i: 
Publicerat 2021-03-31

Notis

Lästips om tolkning av vetenskapliga studier: Artikeln ”Samband” behöver inte betyda ”orsak” från tidningen Vetenskap & Praxis som ges ut av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Taggar:

banner