Pre-symposium vid NNC 2020: Dairy in a modern and sustainable diet

Publicerat i: 
Publicerat 2020-01-31

Välkommen till Dairy in a modern and sustainable diet

Detta pre-symposium äger rum i anslutning till Nordic Nutrition Conference (före konferensens start).

Plats: Helsingfors, samma konferensanläggning som Nordic Nutrition Conference

Tid: 8 juni kl 14.30-16.30

 

Vi diskuterar mjölkens och mjölkprodukternas roll i vår nordiska matkultur och för hälsa och hållbarhet.

Pre-symposiet sker på engelska och ingår i NNC-konferensavgiften.

Detaljerat schema inom kort.

Ingen föranmälan behövs.

För mer info, kontakta ann-kristin.sundin@lrf.se

Varmt välkommen!

 

Inbjudna talare och titel på presentation 

Docent Richard Tellström
Diving into Dairy – cultural history of dairy in the Nordic diets

Prof Stephan Peters
Decreasing the environmental footprint of our diet – Optimeal program

Prof Adam Drenowski
Socioeconomic perspectives in sustainable nutrition

Arrangörer: Branschorganisationerna LRF Mjölk (Sverige), Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) (Norge) och Branchesekretariat Mejeri (Danmark)
Landbrug & Fødevarer

Symposiet sker på engelska och ingår i NNC-konferensavgiften.