Nutritionsfakta söker ny chefredaktör

Publicerat i: 
Publicerat 2019-12-04

Chefredaktör, för drift och utveckling av Nutritionsfakta.se – Kunskapsportalen om mat och hälsa (50%)

Nutritionsfakta.se är en webbaserad partsneutral kunskapsportal med forskarskribenter för saklig samhällsdiskussion om nutrition, mat och hälsa för att förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa samt att underlätta för innovationer inom mat-hälsaområdet. Portalen vänder sig i första hand till personer verksamma inom och intresserade av hälso- och sjukvård, odontologi, kostchefer, företagsverksamma inom livsmedels- och nutritionsområdet samt forskare och studenter inom angränsande områden.

Nu söker vi en chefredaktör med utbildning inom Nutrition, Livsmedelsvetenskap, Kostvetenskap, Livsmedelskemi, Mikrobiologi eller motsvarande för att driva portalen, öka inflödet av relevanta texter, samt för att utveckla våra tjänster för att öka träffytan mot företag, journalister, beslutsfattare, lärare och konsumenter med hälsointresse. Vi har även som ambition att ta fram nya potentiella användningsområden för kunskapsportalens innehåll för att på så sätt öka uppfyllandet av vår övergripande målsättning.

Arbetsuppgifter
Som chefredaktör är det du som verksamhetsleder och driver det redaktionella arbetet, tar fram förslag på artiklar och anlitar skribenter till dessa, faktagranskar manus, ansvarar för publicering av material och står som ansvarig utgivare.

Du ansvarar för att kunskapsportalen lever upp till de riktlinjer som satts av Swedish Nutrition Foundation (SNF) och Uppdrag AB för saklighet, partsneutralitet och objektivitet.

Du kommer även att arbeta tillsammans med ett team, bestående av bland annat en vetenskapskommunikatör, för att utveckla Nutritionsfakta.se till att nå nya målgrupper, erbjuda utökade tjänster och bli en ännu mer relevant kunskapskälla för nutrition, mat och hälsa i Sverige.

Tjänsten på 50% av heltid, med en startperiod på sex månader, är placerad i Örebro vid Örebro universitet Holding AB och dess dotterbolag Uppdrag AB.

Kvalifikationer och meriter
Skall ha bred kunskap och intresse inom nutrition/kostvetenskap.

Skall ha disputerat eller disputera inom kort inom ett för nutrition relevant ämne (t ex kostvetenskap, livsmedelsvetenskap, agronomi, nutrition, mikrobiologi).

Skall ha intresse och dokumenterad erfarenhet i att överföra kunskap inom nutrition.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av publicering av populärvetenskapliga texter inom nutrition för konsumenter, företag eller journalister.

Dokumenterad erfarenhet i Project management/Projektledning.

Sista ansökningsdag: 2020-01-26
Ansökan skickas till martin.tverling@oruholding.se

Bifoga CV med kvalifikationer, två referenser och en kort presentation av dig själv.
Intervjuer sker löpande under januari månad.

banner