Tack för oss!

Publicerat i: 
Publicerat 2019-05-15

I maj för tre år sedan laddade vi inför lanseringen av nutritionsfakta.se. Med stor spänning och viss vånda bestämde vi oss till slut för att tryckta på ”publicera”. Och vilken tur att vi vågade!

Sedan dess har vi haft tre fantastiskt roliga år i nutritionsfakta.se:s tjänst. Det har varit en stor förmån att tillsammans med forskare få arbeta med texter inom nutritionsområdets alla komplexa områden, med gemensamt mål att förmedla kunskap om mat-hälsa till en bred målgrupp, på ett både trovärdigt och lättillgängligt sätt. Nu väntar ett nytt upplägg och nya möjligheter för nutritionsfakta med ORU Uppdrag AB som ny förvaltare.

Glädjande nog ser vi många bevis på att kunskapen når ut och gör nytta i mat-hälsadiskussionen, såväl inom som utanför den professionella sfären. Besöksfrekvensen på hemsidan är ständigt ökande, artiklar sprids brett via sociala medier och vi hör många positiva omdömen. Artiklar på nutritionsfakta.se har föranlett artiklar i dagspress och flera forskare som skrivit för nutritionsfakta.se har kontaktats av journalister för uppföljande intervju.

Detta är precis vad SNF Swedish Nutrition Foundation hoppades på när man 2015, med finansiellt stöd från Formas, beslutade att starta nutritionsfakta.se i övertygelsen om att kunskap är enda vägen framåt – alternativa fakta är inget alternativ!

Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått vara med i arbetet med att bygga upp och etablera nutritionsfakta.se som en nationell kunskapsplattform. Nu har vi dock båda valt att gå vidare utanför SNF. Därmed lämnar vi båda under maj månad arbetet med nutritionsfakta.se.

Den positiva utvecklingen har så klart inte bara varit vår förtjänst och det finns många vi vill tacka.

Först och främst vill vi tacka alla läsare och följare för att ni läser och sprider fakta från nutritionsfakta.se. Tack vare er kommer fler kloka beslut inom mat-hälsaområdet att tas, på vägen mot spännande innovationer och framsteg i folkhälsoarbetet.

Tack också till alla medlemmar i SNF och samverkanspartners till nutritionsfakta.se, som har möjliggjort utgivningen och stöttat oss i såväl omvärldsbevakning som kommunikationsarbetet.

Sist men inte minst, tack till alla er forskare som i er ”tredje uppgift” prioriterat att bidra till nutritonsfakta.se och Nordisk Nutrition, som skribenter och faktagranskare. Vi hoppas att ni har haft lika stor glädje av samarbetet som vi och nutritionsfakta.se:s läsare.

Vi ser med spänning och tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av nutritionsfakta.se, där den vetenskapliga fanan alltid vajar i topp! Hoppas att ni alla hänger med!

Nina Jansson, chefredaktör nutritionsfakta.se

Susanne Bryngelsson, vd SNF Swedish Nutrition Foundation

Läs mer om ny förvaltning av nutritionsfakta.se här >> 

Taggar:

banner