Sammanfattning: Köttintag och utveckling av tjock- och ändtarmscancer i Malmö Kost Cancer-studien

Publicerat i: 
Publicerat 2018-09-13

Redaktionell sammanfattning av Köttintag och utveckling av tjock- och ändtarmscancer i Malmö Kost Cancer-studien >>

Förekomsten av tjock- och ändtarmscancer ökar i Sverige, och i internationella kartläggningar har samband konstaterats mellan högre köttkonsumtion och högre risk för dessa cancerformer. Livsmedelsverket rekommenderar att mängden rött kött och charkuterier i kosten begränsas till maximalt 500 gram per vecka.

Svensk forskning tyder på att sambanden mellan köttkonsumtion och risk för tjock- och ändtarmscancer varierar mellan olika typer av kött. Sambanden kan också se olika ut hos män respektive kvinnor, samt bero på var i tarmen cancertumören uppstår.

I Malmö Kost Cancer-studien har man undersökt hur olika typer av kött påverkar risken i olika grupper och bland annat funnit följande:

  • Högre intag av fläskkött kopplas till högre risk för tjock- och ändtarmscancer, speciellt hos kvinnor.
  • Högre intag av nötkött kopplas till lägre risk för tjock- och ändtarmscancer hos kvinnor, men till högre risk för ändtarmscancer hos män.
  • Högre intag av charkuterier kopplas till högre risk för tjock- och ändtarmscancer hos män, men inte hos kvinnor.
  • Inga signifikanta samband mellan totalt intag av rött kött, rött kött och charkprodukter sammantaget eller fågel och förekomst av tjock- och ändtarmscancer.
  • Högre intag av fisk kopplas till lägre risk för tjock- och ändtarmscancer.

I de statistiska analyserna har man i möjligaste mån tagit hänsyn till potentiella så kallade förväxlingsfaktorer. Det vill säga, man har kompenserat för till exempel intag av andra livsmedel som också kan påverka risken för tjock- och ändtarmscancer. Man kan dock aldrig helt säkert veta om kopplingar som påvisas i epidemiologiska studier är orsakssamband. Det går till exempel inte att utesluta att den påvisade kopplingen mellan högre intag av nötkött och lägre risk för tjock- och ändtarmscancer hos kvinnor speglar andra, mer hälsosamma matval hos de kvinnor som äter mer nötkött, jämfört med hos de som äter mindre nötkött. Kopplingen mellan högre intag av nötkött och lägre risk för tjock- och ändtarmscancer har inte påvisats tidigare. Resultatet behöver därför bekräftas av fler studier.

Resultaten från Malmö Kost Cancer tyder på att köttkonsumtion kan påverka risken för cancer olika, beroende på cancerform. För framtida studier kan det därför vara intressant och motiverat att studera samband mellan köttkonsumtion och risk för olika cancerformer i tarmen, utöver samband mellan köttintag och den sammantagna risken för tjock- och ändtarmscancer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen