Betydelsen av individualiserade strategier vid behandling av fetma

Fetma är en komplex sjukdom som måste behandlas med strategier som innehåller flera delar.