Sju spännande doktorandprojekt!

Publicerat i: 
Publicerat 2016-11-08

SNF Swedish Nutrition Foundation delar varje år ut ett antal forskningsanslag till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier. Läs mer >>

Under 2016 delades anslag ut till sju doktorander, som här ger oss en inblick i sina spännande projekt:

Savanne Holster, Örebro universitet Läs mer >>

Emma Kjellberg, Göteborgs universitet Läs mer >>

Evelina Liljeberg, Uppsala universitet Läs mer >>

Catarina Lindqvist, Karolinska Institutet Läs mer >>

Christine Delisle Nyström, Karolinska Institutet Läs mer >>

Millie Rådjursöga, Göteborgs universitet Läs mer >>

Jonna Sandberg, Lunds universitet Läs mer >>

Relaterade artiklar på nutritionsfakta.se:

Nutritionsfakta 11, 2016: Kostens påverkan på tarmfloran hos friska individer och IBS-patienter >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Tidigt nutritionsmönster i förhållande till tillväxt och metabola syndromet i barndomen >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Följsamhet till ordination av kosttillägg hos äldre >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Ätsvårigheter, nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter som utreds för levertransplantation >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Mobilbaserad intervention för att motverka fetma hos barn >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Nutritionell metabolomik – en ansats att karakterisera kostintag >>

Nutritionsfakta 11, 2016: Rågbröd på kvällen – förändrad tarmflora på morgonen? >>

Taggar:

banner