Rågbröd på kvällen – förändrad tarmflora på morgonen?

Publicerat i: 
Publicerat 2016-11-08
Mottagare av SNF Swedish Nutrition Foundations forskningsanslag 2016

>> text: Jonna Sandberg, doktorand, Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet.

 

Fullkorn har länge ansetts vara en del av en hälsosam diet. Epidemiologiska studier har visat att fullkorn har positiva effekter vid förebyggande av bland annat typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Även sammansättningen av tarmfloran påverkas av kosten, och en hälsosam sammansättning har potential att främja hälsofördelar, såsom att förbättra glukos- och aptitreglering. Det finns idag en ökad insikt beträffande tarmflorans roll inom metabol reglering och aptitkontroll. Forskning genomförd i vår forskargrupp har tidigare visat att spannmålsbaserade kvällsmål (korn) ger en positiv inverkan på kardiometabola riskmarkörer, till exempel på glukosreglering och inflammationsmarkörer, efter en påföljande frukost (1-3). Genom att karakterisera bakteriesammansättningen i försökspersonernas tarmflora, kunde den positiva effekten på glukosreglering efter intag av korn dessutom kopplas till en viss bakteriestam som ökade i koncentration efter intag av korn (4). Studien påvisade att de försökspersoner som inte hade en förbättrad glukosreglering efter intag av den kornbaserade testprodukten hade lägre andel av denna specifika bakteriestam.

I det här doktorandprojektet fokuserar vi på fermentering av framtagna, välkarakteriserade produkter rika på kostfiber. Syftet är att undersöka produkternas preventiva potential i relation till fetma och metabola sjukdomar, exempelvis typ 2-diabetes, som har ökat markant i världen. Eftersom dessa hälsoproblem är nära relaterade till kost kan de till stor del förebyggas. I projektet har vi genomfört en måltidsstudie med ett ”över natten”-koncept, där relevanta riskmarkörer som kan indikera ökad risk för utveckling av fetma, typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar studeras vid efterföljande måltid, det vill säga 10-13 timmar efter intag av testprodukt (5). Detta tidsperspektiv används för att kunna studera eventuella effekter från fermenteringen av kostfiber i testprodukterna. Testprodukterna i studien är ett fiberrikt rågkärnbröd (RKB) som jämförs med ett fiberfattigt vitt vetemjölsbaserat bröd (WWB). I studien fick försökspersonerna inta varje testprodukt under två olika testperioder: i) tre efterföljande kvällsmåltider, och ii) endast ett kvällsmål, före försöksdagen. I korthet visade resultaten att RKB har positiva effekter på glukos- och aptitreglering. De positiva hälsoeffekterna kunde kopplas till en förhöjd fermenteringsgrad (bestämd genom vätgasmätning i utandningsluften och mätning av kortkedjiga fettsyror i blodet). Utöver blodprov lämnade försökspersonerna avföringsprov efter båda försöksdesignerna, för analys av eventuella förändringar i tarmflorans sammansättning.

Dessutom, det hade varit intressant att kunna observera om det finns samband mellan riklig tillgång på bakterier och relevanta riskmarkörer. Det är av stor betydelse för oss att undersöka den specifika påverkan av de prebiotiska kostfibrerna på tarmflorans sammansättning, för att kunna bidra med en förklaring till de bakomliggande mekanismerna. Förändring av tarmflorans sammansättning kan ske snabbt. Det är därför också av stort intresse att undersöka hur stor förändring i tarmfloran som har skett efter ett enstaka kvällsmål, jämfört med tre efterföljande kvällsmål av testprodukten.

Referenser

1. Nilsson, A.C., et al., Including indigestible carbohydrates in the evening meal of healthy subjects improves glucose tolerance, lowers inflammatory markers, and increases satiety after a subsequent standardized breakfast. J Nutr, 2008;138:732-9.

2. Johansson, E.V., et al., Effects of indigestible carbohydrates in barley on glucose metabolism, appetite and voluntary food intake over 16 h in healthy adults. Nutr J, 2013;12:46.

3. Nilsson, A.C., et al., Increased gut hormones and insulin sensitivity index following a 3-d intervention with a barley kernel-based product: a randomised cross-over study in healthy middle-aged subjects. Br J Nutr, 2015;114:1-9.

4. Kovatcheva-Datchary, P., et al., Dietary Fiber-Induced Improvement in Glucose Metabolism Is Associated with Increased Abundance of Prevotella. Cell metabolism, 2015;22:971-82.

5. Sandberg, J.C., et al, Rye-Based Evening Meals Favorably Affected Glucose Regulation and Appetite Variables at the Following Breakfast; A Randomized Controlled Study in Healthy Subjects. PLoS ONE, 2016;11:e0151985.

Taggar: