Högre kolesterolnivåer i befolkningen – oroande data från ”Västerbottenstudien”

Publicerat i: 
Publicerat 2016-06-10

Tidigare publicerat i Nordisk Nutrition nr 3, 2012

Sedan ett antal år tillbaka har intaget av smör, grädde och andra feta mejeriprodukter ökat i den svenska befolkningen på bekostnad av magrare alternativ. Under samma tidsperiod har kolesterolnivåerna ökat hos befolkningen i Västerbottens och Norrbottens län.

 

>> text: Ingrid Larsson, med dr, Sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

 

I en ny svensk studie med data från Västerbottens och Norrbottens län har man bland annat följt förändringar av befolkningens matvanor och relaterat detta till riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (1). Studien omfattar data dels från den så kallade Monica-studien (Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Diseases), dels från ”Västerbotten Intervention Programme” (VIP). Tillsammans utgör dessa data en av världens största kostdatabaser, med den längsta uppföljningstiden i en befolkning.

Ökat intag av fett

Studien visar att det rapporterade totala fettintaget sjönk under perioden 1986 och 1992; från 39,2 energiprocent till 36,3 energiprocent bland män och från 35,5 energiprocent till 31,1 energiprocent fett bland kvinnor. Under åren därefter, fram till 2002–2004 var det rapporterade energiintaget från fett stabilt bland både män och kvinnor. Från mitten av 2000-talet fram till 2010 påvisar studien däremot en kraftig ökning av rapporterat intag av fett i befolkningen.

År 2010 är det rapporterade intaget 39,9 energiprocent bland män och 37,7 energiprocent bland kvinnor – med andra ord nivåer som överstiger de nivåer som rapporterades 25 år tidigare. Intaget av mättat fett ökade i motsvarande grad som det totala fettintaget. Under samma tidsperiod, det vill säga från mitten av 2000-talet fram till 2010, minskade det rapporterade intaget av kolhydrater.

Under den 25-åriga undersökningsperioden ökade det rapporterade intaget av vin särskilt bland kvinnor, intaget av starköl ökade bland män, men inte bland kvinnor. Intaget av sprit var oförändrat bland både män och kvinnor.

Högre kolesterolnivåer och ökad vikt

Studien visar också att serumnivåerna av kolesterol hos befolkningen i Västerbotten och Norrbotten sjönk mellan 1986 och 2004, var stabila fram till 2007, för att därefter öka fram till 2010. Självrapporterad användning av blodfettssänkande mediciner ökade, från mindre än en procent 1992 till 6,5 procent 2010.

I sex av åtta åldersgrupper fann man att både kvinnor och män med höga kolesterolnivåer i större utsträckning rapporterade att man drack mer kokkaffe, hade ett högre fettintag (andel av totalt energiintag), högre intag av mättat fett (gram per dag), hade ett smörbaserat pålägg eller smör på smörgåsen och att man åt mer saltad fisk, kokt potatis och söta bullar, jämfört med de med låga kolesterolnivåer.

Andra intagsmönster som karaktäriserade personer med höga kolesterolnivåer var att de använde smör i matlagning, drack mjölk (1,5 och 3 procent fett) och åt ost (28 procent fett), knäckebröd, vitt bröd och söta fruktsoppor. Bland män var höga kolesterolnivåer också relaterat till intag av öl och sprit jämfört med män med låga kolesterolnivåer.

Under perioden 1986–2010 ökade kontinuerligt den andel av befolkningen vars BMI var högre än 27 kg/m2. Detta är ett resultat som inte styrker att en kost med högre fettinnehåll skulle vara fördelaktigt för viktnedgång, vilket ofta framhålls av förespråkare för olika fettrika och kolhydratfattiga dieter.

Ökad dödlighet?

De negativa förändringarna, det vill säga ökade kolesterolnivåer och ökad andel överviktiga, som man såg över tid i denna befolkningsstudie sammanfaller i tiden med när det blev populärt att äta mer fett och minska intaget av kolhydratrika livsmedel. Om de iakttagna förändringarna kommer att påverka insjuknande och död i hjärtkärlsjukdomar återstår att se. Kolesterol och övervikt är dock två riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, och den negativa utvecklingen som studien visar är oroväckande, sett ur ett folkhälsoperspektiv.

Referens

1. Johansson I, et al. Associations among 25-year trends in diet, cholesterol and BMI from 140,000 observations in men and women in Northern Sweden. Nutrition Journal 2012, 11:40 doi:10.1186/1475-2891-11-40.