På gång

Här hittar du länkar till och kortfattad information om aktuella nutritionsaktiviteter, t ex konferenser, utredningar, remisser och kommande rapporter.

Om du har förslag på något som vi bör informera om här är du välkommen att höra av dig till redaktionen: info@nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se informerar inte om arrangemang av kommersiell karaktär.

Konferenser/Seminarium

Dietisternas riksförbunds kongress 2018
12-13 april, Quality Hotel Friends, Solna

NEON:s årliga möte ”From evidence to practice”
18-19 april 2018 i Uppsala

Alternativa fakta är inget alternativ
Seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa i Lund 26 april 2018.
Arrangör: SNF Swedish Nutrition Foundation

 

Övrigt

Livsmedelsstrategin

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndighetens utredning om vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Kommissionen för jämlik hälsa utreder förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar
Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 31 maj 2017.

Forskningspropositionen 2016

Riksmaten Ungdom

 

 

Dela detta: