På gång

Här hittar du länkar till och kortfattad information om aktuella nutritionsaktiviteter, t ex konferenser, utredningar, remisser och kommande rapporter.

Om du har förslag på något som vi bör informera om här är du välkommen att höra av dig till redaktionen: info@nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se informerar inte om arrangemang av kommersiell karaktär.

Konferenser

”Alla talar om gluten”
27 april 2017, Lund
SNF Swedish Nutrition arrangerar ett halvdagsseminarium. Mer information kommer inom kort.

The Rye & Health Conference – “The Power of Rye”
7-8 June 2017, Åland.

21st International Congress of Nutrition
22-27 oktober 2017, Buenos Aires, Argentina

 

Övrigt

Livsmedelsstrategin

Livsmedelsverket och Folkhälsmyndigheten utreder vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet
Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet 31 april 2017. 

Kommissionen för jämlik hälsa utreder förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar
Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 31 maj 2017.

Forskningspropositionen 2016

Riksmaten Ungdom

 

 

Dela detta: