På gång

Här hittar du länkar till och kortfattad information om aktuella nutritionsaktiviteter, t ex konferenser, utredningar, remisser och kommande rapporter.

Om du har förslag på något som vi bör informera om här är du välkommen att höra av dig till redaktionen: info@nutritionsfakta.se

nutritionsfakta.se informerar inte om arrangemang av kommersiell karaktär.

The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference:
Food and eating beyond calories

25 augusti 2017, Uppsala.

21st International Congress of Nutrition
22-27 oktober 2017, Buenos Aires, Argentina.

 

Övrigt

Livsmedelsstrategin

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndighetens utredning om vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Kommissionen för jämlik hälsa utreder förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar
Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 31 maj 2017.

Forskningspropositionen 2016

Riksmaten Ungdom

 

 

Dela detta: