Visa tagg: växthusgasutsläpp

Matens miljöpåverkan i ett nutritions- och livscykelperspektiv

”Hållbar nutrition” är ett snabbt växande forskningsområde där kunskap, metoder och evidens från både nutritions- och miljöområdet vägs samman. Läs mer om metoder som används för att uppskatta miljöpåverkan från livsmedelskedjan, samt pågående ansatser för kombinerad analys av matens miljö-, nutritions- och hälsoeffekter.

Dela detta:

Aktuell avhandling: Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor ur ett epidemiologiskt perspektiv

De som har matintag med lägre växthusgasutsläpp följer generellt näringsrekommendationerna bättre än de med matintag med högre utsläpp.

Dela detta: