Visa tagg: nutritionsbehandling

Kunskap krävs för nutritionsbehandling vid huvud-halscancer

Nutritionsproblem förekommer ofta hos patienter med huvud-halscancer både före, under och lång tid efter behandling. Det är därför av yttersta vikt att vårdgivare har god kunskap kring nutrition för att ge patienten bästa möjliga förutsättningar att klara behandling, återhämtning och läkning.

Nutrition vid leversjukdom

Normalkost räcker vid lindrig leversjukdom men vid svårare sjukdom behövs en relativt hög tillförsel av energi och protein.

Nutritionsbehandling till prematurfödda barn avgörande för tillväxt och utveckling

Nutritionsstrategier kan minska komplikationer som följer prematurfödsel. Nutritionsbehandling en viktig förutsättning för långtidshälsa.

Nutritionsbehandling vid cancer

Det finns många positiva effekter av nutritionsbehandling vid cancer, bl.a förbättrad kroppsvikt, mindre undernäring och bättre immunfunktion.

Nutrition före och efter kirurgi

Dietist bör ingå som en självklar del i behandlingsteamet.