Visa kategori: Fysisk aktivitet

Betydelsen av individualiserade strategier vid behandling av fetma

Fetma är en komplex sjukdom som måste behandlas med strategier som innehåller flera delar. Utsagor som ”det är bara att utesluta kolhydrater” eller ”äta raw food”, eller ”det är bara att promenera mer” saknar helt giltighet.

Dela detta: